Τμήματα

Kantas Lab Κέρκυρα εικονίδιο με κόκκινες σταγόνες για τον έλεγχο του νερού

Έλεγχος νερού

Η ποιότητα του νερού είναι πρωταρχικής σημασίας για την υγεία μας. Το εργαστήριο διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για τον ποιοτικό έλεγχο του νερού ο οποίος περιλαμβάνει:

  • Καλλιέργεια του νερού για τον έλεγχο μικροβιακής μόλυνσης
  • Χημικό έλεγχος για εκτίμηση της καταλληλότητάς του.

Kantas Lab Κέρκυρα φωτογραφία έλεγχος νερού

Περισσότερα Τμήματα