Τμήματα

Kantas Lab Κέρκυρα κόκκινο εικονίδιο ανοσολογικού τμήματος

Ανοσολογικό – Ορμονολογικό

Με τους τρεις ανοσολογικούς – ορμονολογικούς αναλυτές και την εμπειρία που διαθέτουμε, έχουμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης σε καθημερινή βάση μεγάλης γκάμας ανοσολογικών και ορμονικών εξετάσεων, έτσι ώστε να δίνουμε άμεσες λύσεις σε σύνθετα διαγνωστικά προβλήματα.

Kantas Lab Κέρκυρα κοντινή φωτογραφία ανοσολογικού - ορμονολογικού τεστ

Περισσότερα Τμήματα