Τμήματα

Kantas Lab Κέρκυρα κόκκινο εικονίδιο με φιάλη ούρων

Ούρων

Η Γενική εξέταση των ούρων είναι από τις συνηθέστερες. Η σημασία της είναι μεγάλη καθώς δίνει πολλές πληροφορίες για την υγεία του ασθενούς.

Η Γενική ούρων περιλαμβάνει το βιοχημικό και μικροσκοπικό έλεγχο των ούρων.

Η Καλλιέργεια ούρων περιλαμβάνει:

  • Την απομόνωση του μικροβίου στην ουρολοίμωξη
  • Την ταυτοποίηση του μικροβίου (το είδος του μικροβίου)
  • Το ενδεδειγμένο αντιβιόγραμμα, ανάλογα με τον εντοπισμό της ουρολοίμωξης, το είδος του μικρόβιου και τις ιδιαιτερότητες του ασθενή.

Kantas Lab Κέρκυρα έλεγχος ούρων

Περισσότερα Τμήματα