Τμήματα

Kantas Lab Κέρκυρα κόκκινο εικονίδιο βιοχημικού εργαστηρίου

Βιοχημικό

Οι Βιοχημικές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δύο σύγχρονους Βιοχημικούς Αναλυτές, οι οποίοι βρίσκονται σε ενδοεπικοινωνία με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου.

  • Οι εντολές για τις εξετάσεις πραγματοποιούνται αυτόματα
  • Τα δείγματα αναγνωρίζονται από τους αναλυτές με σύστημα barcode
  • Τα αποτελέσματα επιστρέφουν στη Γραμματεία ηλεκτρονικά.

Καθημερινά, πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, πραγματοποιείται σχολαστικός ποιοτικός έλεγχος για κάθε μία από τις εξετάσεις.

Kantas Lab Κέρκυρα τεστ βιοχημείας

Περισσότερα Τμήματα