Τμήματα

Kantas Lab Κέρκυρα εικονίδιο κόκκινης σταγόνας

Αιματολογικό

Στο αιματολογικό εργαστήριο πραγματοποιούνται όλες οι αιματολογικές εξετάσεις (Μελέτη αναιμιών, λευκών αιμοσφαιρίων, αιμοπεταλίων, δοκιμασίες πήξης κ.λ.π.).

Στο εργαστήριό μας δίνουμε έμφαση στη μικροσκοπική εξέταση του αίματος, μη παραλείποντας στη Γενική εξέταση αίματος να μικροσκοπούμε τα επιχρίσματα περιφερικού αίματος.

Η μεγάλη εμπειρία μας στο αιματολογικό πλακάκι μας επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση αιματολογικών κακοήθων νοσημάτων, καθώς και την παρακολούθηση και ανταπόκριση στη θεραπεία.

Kantas Lab Κέρκυρα φωτογραφία με φιάλη αίματος

Περισσότερα Τμήματα