Άμεση παράδοση αποτελεσμάτων

header image
  • Τα  αποτελέσματα των περισσοτέρων αναλύσεων δίνονται αυθημερόν.
  • Σε επείγοντα περιστατικά ο χρόνος διεκπεραίωσης των αναλύσεων επιταχύνεται (παράδοση αποτελεσμάτων από 10 λεπτά εώς  2 ώρες).
  • Δυνατότητα αποστολής των αποτελεσμάτων με fax ή e-mail – ταχυδρομικά στον ίδιο τον ασθενή ή τον θεράποντα γιατρό του.
  • Δυνατότητα επανεκτύπωσης  των αποτελεσμάτων, οποιαδήποτε  χρονική στιγμή  μέσω του ηλεκτρονικού μας αρχείου καθώς και εκτύπωσης συγκριτικού πίνακα με το ιστορικό των εξετάσεων του.
άμεση παραδόση αποτελεσμάτων