Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου

Ο εξοπλισμός του Διαγνωστικού Εργαστηρίου μας

header image

   Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του Διαγνωστικού Εργαστηρίου μας παίζει ο εξοπλισμός μας με σύγχρονους και ποικίλους Αναλυτές. Το εργαστήριο μας διαθέτει πλήρη εξοπλισμό με σύγχρονες συσκευές. Ιδιαίτερα αναφέρουμε τους:

  • 2 Βιοχημικούς Αναλυτές
  • 2 Αιματολογικούς Αναλυτές
  • 3 Ανοσολογικούς Αναλυτές
  • Μοριακό Αναλυτή
  • Αναλυτή ηλεκτρολυτών
  • Φωτόμετρο ορατού – υπεριώδους
  • Σύστημα καλλιεργειών νερού
  • 4 κλιβάνους
  • 3 φυγοκέντρους
  • Σύστημα ηλεκτροφόρησης

Συχνές ερωτήσεις

Έχετε κάποια απορία σχετικά με κάποια εξέταση σας;