Τα τμήματα

Τα τμήματα του Εργαστηρίου μας

header image

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

header image

    Στο αιματολογικό εργαστήριο πραγματοποιούνται όλες οι αιματολογικές εξετάσεις (Μελέτη αναιμιών, λευκών αιμοσφαιρίων, αιμοπεταλίων, δοκιμασίες πήξης κ.λ.π.).

   Στο εργαστήριό μας δίνουμε έμφαση στη μικροσκοπική εξέταση του αίματος, μη παραλείποντας  στη Γενική εξέταση αίματος να μικροσκοπούμε τα επιχρίσματα περιφερικού αίματος.

   Η μεγάλη εμπειρία μας στο αιματολογικό πλακάκι μας επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση αιματολογικών κακοήθων νοσημάτων, καθώς και την παρακολούθηση και ανταπόκριση στη θεραπεία.

Τμήμα Covid-19

header image

  Το εργαστήριο μας προμηθεύτηκε σύγχρονο Μοριακό αναλυτή για την ανίχνευση του SARS-Cov-2 γερμανικής κατασκευής, υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας. Ο αναλυτής είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και ανιχνεύει δύο γονιδιακές περιοχές του ιού (N και S1) με τη μέθοδο της Real-Time PCR.

Αναλυτικά πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

 • Μοριακή εξέταση με real-time PCR. Αποτέλεσμα σε 90 λεπτά. Κόστος εξέτασης 60 ευρώ.
 • Rapid-test (τεστ αντιγόνου ) SARS-Cov-2. Αποτέλεσμα σε 15 λεπτά. Κόστος εξέτασης 10 ευρώ.
 • Rapid-test για ταυτόχρονη ανίχνευση SARS-Cov-2, Γρίπης Α και Β. Αποτέλεσμα σε 15 λεπτά.
 • Αντισώματα IgG SARS-Cov-2 (για παρελθούσα λοίμωξη).
 • Αντισώματα IgM SARS-Cov-2 (για πρόσφατη λοίμωξη).

    Οι λήψεις πραγματοποιούνται με ραντεβού μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

header image

   Το  Τμήμα καλλιεργειών του εργαστηρίου μας είναι άκρως ανεπτυγμένο έχοντας τη δυνατότητα απομόνωσης του μεγαλύτερου μέρους των μικροβίων.

Ειδικότερα, στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται  οι παρακάτω καλλιέργειες:

 • Ούρων
 • Κοπράνων
 • Πύου
 • Ρινικού επιχρίσματος
 • Φαρυγγικού επιχρίσματος
 • Πτυέλων
 • Ωτικού επιχρίσματος
 • Οφθαλμικού επιχρίσματος
 • Αίματος
 • Κολπικού και τραχηλικού υγρού
 • Ουρηθρικού υγρού
 • Προστατικού εκκρίματος
 • Σπέρματος
 • Πλευριτικού υγρού
 • Αρθρικού υγρού
 • Εγκεφαλονωτιαίου υγρού
 • Δερματικών βλαβών, νυχιών και τριχών

  Η καλλιέργεια μυκήτων

   Στο εργαστήριο μας πραγματοποιείται καλλιέργεια και ταυτοποίηση των μυκήτων  σε δερματικές βλάβες , τρίχες και νύχια, γεγονός που καθιστά το εργαστήριο μας ξεχωριστό.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

header image

   Οι Βιοχημικές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δύο σύγχρονους Βιοχημικούς Αναλυτές, οι οποίοι βρίσκονται σε ενδοεπικοινωνία με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου.

 • Οι εντολές για τις εξετάσεις πραγματοποιούνται αυτόματα
 • Τα δείγματα αναγνωρίζονται από τους αναλυτές με σύστημα barcode
 • Τα αποτελέσματα επιστρέφουν στη Γραμματεία ηλεκτρονικά.

   Καθημερινά, πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, πραγματοποιείται σχολαστικός ποιοτικός έλεγχος για κάθε μία από τις εξετάσεις.

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ και ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

header image

   Με τους τρεις ανοσολογικούς – ορμονολογικούς αναλυτές και την εμπειρία που διαθέτουμε, έχουμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης σε καθημερινή βάση μεγάλης γκάμας ανοσολογικών και ορμονικών εξετάσεων, έτσι ώστε να δίνουμε άμεσες λύσεις σε σύνθετα διαγνωστικά προβλήματα.

ΟΥΡΩΝ

header image

   Η Γενική εξέταση των ούρων είναι από τις συνηθέστερες. Η σημασία της είναι μεγάλη καθώς δίνει πολλές πληροφορίες για την υγεία του ασθενούς.

   Η Γενική ούρων περιλαμβάνει το βιοχημικό και μικροσκοπικό έλεγχο των ούρων.

   Η Καλλιέργεια ούρων περιλαμβάνει:

 • Την απομόνωση του μικροβίου στην ουρολοίμωξη
 • Την ταυτοποίηση του μικροβίου (το είδος του μικροβίου)
 • Το ενδεδειγμένο αντιβιόγραμμα, ανάλογα με τον εντοπισμό της ουρολοίμωξης, το είδος του μικρόβιου και τις ιδιαιτερότητες του ασθενή.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

header image

   Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) ή αλλιώς αφροδίσια νοσήματα είναι νοσήματα που μεταδίδονται από άτομο σε άτομο κατά τη σεξουαλική επαφή (κολπική, πρωκτική, στοματική) ή ακόμα και με απλή επαφή σώμα με σώμα.

   Το ιατρείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς ένα πλήρη έλεγχο για αφροδίσια νοσήματα στην πλειοψηφία των οποίων τα αποτελέσματα βγαίνουν εντός της ημέρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • HIV I και II
 • Ηπατίτιδες Β και C
 • Σύφιλη
 • Χλαμύδια
 • Mycoplasma genitalium
 • Έρπης γεννητικών οργάνων
 • HPV (Human papilloma viruses)
 • Γονόρροια (βλεννόρροια)
 • Τριχομονάδωση

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ

header image

Στο εργαστήριο πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος του σπέρματος:

 • Σπερμογδιάγραμμα
 • Βιοχημικός έλεγχος, (όξινη φωσφατάση, φρουκτόζη, Μαγνήσιο, Καρνιτίνη)
 • Καλλιέργεια για κοινά μικρόβια
 • Καλλιέργεια για μυκόπλασμα, ουρεάπλασμα
 • Έλεγχος για χλαμύδια.

Επίσης, γίνεται εμπλουτισμός του σπέρματος για σπερματέγχυση. Η διαδικασία της σπερματέγχυσης είναι η απλούστερη μορφή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις  και μετά από  συνεννόηση με το Γυναικολόγο. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

header image

   Τη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης ακολουθεί ο προγεννητικός έλεγχος ο οποίος έχει στόχο να εξασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη της κύησης τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο.

   Το εργαστήριο μας, με τη συνέπεια και υπευθυνότητα που επιτάσσει το σημαντικό αυτό γεγονός, αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει ένα πλήρες προγεννητικό προφίλ αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

 • Γενική αίματος, επίπεδα σιδήρου και φερριτίνης.
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Ομάδα αίματος και Rhesus
 • Ορολογικός έλεγχος για Ερυθρά, Κυτταρομεγαλοϊό και Τοξόπλασμα.
 • Έλεγχος για HIV I και ΙΙ, Hπατίτιδα Β και C και Σύφιλη
 • Γονιδιακός έλεγχος για κυστικής ίνωση
 • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT)
 • Μέτρηση βιοχημικών δεικτών PAPP-a και β-hCG.
 • Μέτρηση γλυκόζης και δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (καμπύλη σακχάρου)
 • Θυρεοειδικός έλεγχος
 • Καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος για αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδος Β, Mycoplasma hominis και Ureaplasma urealyticum.
 • Γενική ούρων

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ

header image

   Στο ογκολογικό τμήμα πραγματοποιούνται εξετάσεις αίματος για την ανίχνευση βιολογικών δεικτών κακοήθων νοσημάτων. Οι καρκινικοί δείκτες είναι χημικές ουσίες που ανευρίσκονται στα υγρά του σώματος ή τους ιστούς και σχετίζονται με την παρουσία κακοήθειας (καρκίνου). Η μέτρηση των επιπέδων τους χρησιμοποιείται για την πρόληψη, τη διάγνωση και την παρακολούθηση της πορείας κατά τη θεραπευτική αγωγή.

   Κάποιες από τις εξετάσεις που εκτελούνται σο εργάστηριο μας είναι: CEA, aFP, CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CA 72-4, hCG, β2-μικροσφαιρίνη, PSA, FPSA, FPSA/ TPSA και άλλοι.

  Η μεγάλη εμπειρία μας στο αιματολογικό πλακάκι μας επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση αιματολογικών κακοήθων νοσημάτων, καθώς και την παρακολούθηση και ανταπόκριση στη θεραπεία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

header image

   Η ποιότητα του νερού είναι πρωταρχικής σημασίας για την υγεία μας. Το εργαστήριο διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για τον ποιοτικό έλεγχο του νερού ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Καλλιέργεια του νερού για τον έλεγχο μικροβιακής μόλυνσης
 • Χημικό έλεγχος για εκτίμηση της καταλληλότητάς του.

Συχνές ερωτήσεις

Έχετε κάποια απορία σχετικά με κάποια εξέταση σας;