Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

header image

   Το Διαγνωστικό Εργαστήριο μας βρίσκεται στην οδό Μητρ. Μεθοδίου 2, στο Δήμο Κερκυραίων, σε χώρο 136 τ.μ. Ιδρύθηκε το 2000 από τους Βιοπαθολόγους Αριστείδη Κάντα και Σταυρούλα Μπάρδη, οι οποίοι πριν λειτουργούσαν ο καθένας χωριστά δικό του Εργαστήριο με τη μορφή Μικροβιολογικού εργαστηρίου, από το 1981 ο Αρ. Κάντας  και από το 1992 η Στ. Μπάρδη.

   Με την ίδρυση του κοινού Διαγνωστικού Εργαστηρίου μας θέσαμε ως πρωταρχικούς στόχους την ποιότητα, την ταχύτητα εκτέλεσης των εξετάσεων και τη συνέπεια απέναντι στους εξεταζόμενους.

  Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν με διαρκή ανανέωση του εξοπλισμού, με οργάνωση και εσωτερικά και εξωτερικά προγράμματα ποιοτικού ελέγχου, τα οποία εκπορεύονται από έγκριτους  φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

008.jpg

   Ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχία τους εργαστηρίου μας έχει παίξει ο διαχωρισμός των διαφόρων τμημάτων (Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό, Καλλιεργειών), τα οποία υποστηρίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

   Κορμό του Εργαστηρίου μας αποτελεί το μηχανογραφικό μας σύστημα, το οποίο  επιτρέπει την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ του γραμματειακού προγράμματος και των αναλυτών των διαφόρων τμημάτων, στέλνοντας αυτόματα τις εντολές για την  εκτέλεση εξετάσεων και επιστρέφοντας αυτόματα τα αποτελέσματα στη γραμματεία.

   Η επιστημονική επάρκεια και η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού μας  αποτελούν εχέγγυα στη διατήρηση των υψηλών στόχων που έχουμε θέσει.

Συχνές ερωτήσεις

Έχετε κάποια απορία σχετικά με κάποια εξέταση σας;